Etuudet

Etuuden hakeminen

Lähetä työttömyyskassaan hakemus Hakeminen ja liitteet -sivulla olevien ohjeiden mukaisesti. Etuuksista löydät lisätietoa sivuilta Työttömyysetuudet, Vuorottelukorvaus ja Liikkuvuusavustus sekä Työttömyyskassojen yhteisjärjestön laatimasta Työttömyyskassojen etuusopaasta.

Etuuden maksaminen

Etuuden myöntämisestä tai epäämisestä tai maksettujen etuuksien takaisinperinnästä kassa antaa kirjallisen valituskelpoisen päätöksen. Etuutta maksetaan päivärahakauden alkamisesta lukien jälkikäteen jäsenen pankkitilille neljän viikon tai kuukauden maksukausittain, kuitenkin siten, että ensimmäinen maksukausi voi olla edellä mainittua lyhyempi.

Muutoksenhaku

Jos olet tyytymätön kassan päätökseen, voit hakea siihen muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta (31.12.2017 asti työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta) kirjallisella valituksella viimeistään 30 päivänä sen jälkeen, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voit halutessasi valittaa edelleen vakuutusoikeuteen.

Työttömyysturvan väärinkäytökset

Työttömyysturvaa maksetaan työttömän työnhakijan toimentulon turvaamiseksi ja työttömyydestä aiheutuvien taloudellisten menetysten korvaamiseksi tai lieventämiseksi. Jos työttömyyspäivärahaa tai muuta kassan maksamaa etuutta kuitenkin haetaan ja jätetään ilmoittamatta saatu tulo mahdollisesta työnteosta, sosiaalietuudesta, yritystoiminnasta tai muusta, niin hakija syyllistyy työttömyysetuuden väärinkäytökseen. Työttömyyskassat ilmoittavat tahalliset etuuksien väärinkäytökset poliisille. Tämän vuoksi onkin tärkeää täyttää hakemus huolellisesti ja muistaa ilmoittaa työttömyystilanteessa mahdollisesti tapahtuneet muutokset. Työttömillä on velvollisuus itse selvittää työttömyysetuuden saamiseen liittyviä rajoituksia.

 

Päivitetty  8.1.2018