Sähköinen asiointi

Edellisen maksatusjärjestelmän sähköinen asiointipalvelu WebTytti on ollut jäseniemme käytettävissä tiistaihin 29.3.2016 klo 11.00 asti. Uuteen sähköiseen asiointipalveluun eAsiointiin voi kirjautua maanantaista 4.4.2016 alkaen.

Uuden järjestelmän myötä myös sähköisen asioinnin kirjautumistapa muuttuu. Käyttäessäsi ensimmäistä kertaa eAsiointia sinun tulee ensin rekisteröityä järjestelmään antamalla käyttäjätunnukseksi henkilötunnuksesi ja salasanaksi postinumerosi. Tämän jälkeen järjestelmä pyytää sinua luomaan salasanan ja ilmoittaa samalla uuden käyttäjätunnuksesi. Tuo uusi käyttäjätunnus on yksilöllinen tunnus, joka luodaan järjestelmässä. Tunnus toimitetaan perustiedoissasi olevaan sähköpostiosoitteeseen, joka löytyy joko nykyisistä perustiedoistasi tai voit sen tässä vaiheessa tallentaa tietoihisi. On siis erittäin tärkeää, että pidät tästä johtuen jatkossakin sähköpostiosoitteesi ajan tasalla.

Voit käyttää uutta sähköistä asiointipalvelua kaikilla internetyhteyttä käyttävillä laitteilla, kuten puhelimella, tabletilla ja tietokoneella.

Ansiopäivärahahakemuksen lähettäminen

Voit täyttää ja lähettää ansiopäivärahan ensihakemuksen ja jatkohakemuksen sähköisen asioinnin kautta. Käytä ensihakemusta silloin, kun edellisen hakemuksen päättymisestä on kulunut yli kuusi kuukautta.

Voit lähettää sähköisen asioinnin kautta:

 • ensihakemuksen oltuasi lomautettuna tai työttömänä vähintään kaksi kalenteriviikkoa
 • jatkohakemuksen neljältä kalenteriviikolta maanantaista sunnuntaihin kokoaikaisena jatkuneen lomautuksen tai työttömyyden ajalta
 • jatkohakemuksen kuukaudelta tai neljältä kalenteriviikolta, jos olet työskennellyt hakemusjakson aikana osa-aikatyössä, lomautuksen aikana tai muuten tilapäisesti jakson aikana. Hakemusjakso (neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi) määräytyy palkanmaksujakson mukaan.
 • jatkohakemuksen kuukautta tai neljää kalenteriviikkoa lyhyemmältä ajalta työttömyyden tai lomautuksen päättyessä. Ilmoita työttömyyden tai lomautuksen päättymisestä hakemuksessa.

Muista täyttää hakemus jokaisen hakujakson päivän osalta. Voit lähettää hakemuksen vasta haettavan jakson päättymistä seuraavana päivänä. Tarkasta hakemuksessa olevien tietojen oikeellisuus ennen lähettämistä.

Palvelu ohjaa sinua hakemuksen täyttämisessä. Jos jokin hakemuksen kohta on jäänyt täyttämättä tai se on täytetty puutteellisesti, palvelu antaa siitä ilmoituksen ja pyytää täydentämään puuttuvat kohdat. Hakemuksen kaikkiin kohtiin tulee vastata ennen kuin lähettäminen on mahdollista. Tällä varmistetaan, että sähköisesti lähetetyssä hakemuksessa on kaikki käsittelyssä tarvittavat tiedot. Hakija vastaa aina hakemuksessa ilmoitetuista tiedoista riippumatta hakemuksen toimittamistavasta.

Vuorottelukorvaushakemuksen lähettäminen

eAsioinnissa ei vielä ole täytettävää sähköistä hakemuslomaketta vuorottelukorvauksen hakemista varten. Sinun tulee siis ensin täyttää, tulostaa ja allekirjoittaa vuorottelukorvaushakemuslomake, jonka löydät alasivulta Lomakkeet. Lähetä allekirjoitettu hakemus eAsioinnissa sähköisenä liitteenä joko pdf-, jpg- tai tiff-muodossa. Valitse liitteen lähetys -kohdassa asiakirjalajiksi Muu liite ja nimeä liite vuorottelukorvaushakemukseksi.

Liikkuvuusavustushakemuksen lähettäminen

Liikkuvuusavustushakemus tulee toimittaa työttömyyskassalle ennen työsuhteen alkamista. Jos et ole saanut hakemuksen liitteeksi tarvittavia asiakirjoja ennen työsuhteen alkamista, voit toimittaa ne kassaan myöhemmin. Liikkuvuusavustukseen ei ole oikeutta, jos hakemus on saapunut kassaan vasta sitten, kun työsuhde on alkanut.

Jos lähetät liikkuvuusavustushakemuksen sähköisesti, sinun tulee ensin täyttää, tulostaa ja allekirjoittaa hakemuslomake ja lähettää se eAsioinnissa sähköisenä liitteenä joko pdf-, jpg- tai tiff-muodossa. Valitse liitteen lähetys -kohdassa asiakirjalajiksi Muu liite ja nimeä liite liikkuvuusavustushakemukseksi.

Liikkuvuusavustushakemuksen voi jättää kassaan aikaisintaan 1.1.2017. Työsuhde, josta liikkuvuusavustusta haetaan, voi siten alkaa aikaisintaan maanantaina 2.1.2017. Jos työsuhde alkaa maanantaina 2.1.2017, hakemus tulee jättää kassaan sähköisesti sunnuntaina 1.1.2017.

Hakemuksen liitetietojen lähettäminen

Voit lähettää työttömyyskassalle sähköisesti myös hakemuksen käsittelyssä tarvittavia liitetietoja. Sähköisesti lähetettävä tiedosto voi olla kooltaan enintään kaksi megatavua (2Mt). Tiedostomuoto tulee olla joko .tif, .jpeg tai .pdf.

Voit valita avautuvasta valikosta liitteelle sopivan asiakirjalajin. Asiakirjalajin valinnan lisäksi voit itse nimetä liitteen vapaasti.

Maksuilmoitukset sähköisesti

Sähköisessä asioinnissa sinun on mahdollista tehdä valinta, jonka mukaan maksuilmoitukset lähetetään jatkossa ainoastaan sähköisenä. Toivomme mahdollisimman monen valitsevan tämän vaihtoehdon ekologisista syistä.

Valitsemalla sähköisen maksuilmoituksen saat entistä nopeammin tiedon hakemuksesi käsittelystä. Mikäli haluat maksuilmoituksen jostain syystä paperille, voit tarvittaessa tulostaa sen järjestelmästä.

Etuuspäätökset saat valinnastasi huolimatta kuitenkin aina paperilla postin kautta.

Sähköisen asioinnin tilannetiedot

Tilannetietojen kautta näet:

 • lähettämiesi hakemusten alku- ja loppupäivän sekä hakemuksen saapumispäivän
 • maksuilmoitukset ja päätökset
 • tulossa olevasta maksusta näet hakemuksen alku- ja loppupäivän sekä etuuden nimen ja maksupäivän
 • tiedon kuinka monta päivää on kertynyt esim. enimmäisajan laskuriin ja korotettujen päivärahojen laskureihin.

Jatkohakemuksen täyttäminen

Jatkohakemuksen täyttämisestä on palvelun sivuilla ohjeet. Ohjelma ilmoittaa, jos jokin kohta on täytetty puutteellisesti tai virheellisesti. Näissä tilanteissa hakemuksen täyttämistä ei voi jatkaa, ennen kuin kyseinen kohta on täytetty oikein. Puutteellisesti tai virheellisesti täytettäessä ohjeet tulevat näkyviin selainikkunan yläreunaan.

 1. Ilmoita hakemuksen ensimmäisessä täytettävässä osassa, haetko päivärahaa työttömyyden vai TE -toimiston kanssa sovitun työllistämistä edistävän palvelun ajalta (työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, työnhakuvalmennus, työ- ja koulutuskokeilu, kuntouttava työtoiminta, uravalmennus).

 2. Lähetä jatkohakemus neljältä täydeltä kalenteriviikolta tai kalenterikuukauden ajalta. Hakemuksen voi lähettää vasta haettavan jakson päättymistä seuraavana päivänä.

 3. Ilmoita hakujakson päiväkohtaiset tiedot:

  Hakemukseen tulee merkitä päiväkohtaiset tiedot siitä oletko työtön, työssä, vuosilomalla, työllistymistä edistävässä palvelussa tms.

Jos työttömyytesi päättyy ennen neljän viikon tai kuukauden jakson täyttymistä, on hakemuksessa ilmoitettava työttömyyden päättymisen syy. Tällainen syy voi olla esimerkiksi yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön aloittaminen.

Käyttöturvallisuus

Jos käytät sähköistä asiointia tai palvelua julkisissa tiloissa olevilta koneilta tai toisen henkilön koneelta, on käytön jälkeen syytä aina tyhjentää käytetyt sivut koneen välimuistista. Se on hyvä tehdä myös omassa käytössä olevalla koneella asioidessa.

Yhteyden katkaisemisen jälkeen tyhjennä selaimen evästeet (cookies), välimuisti (cache) ja sivuhistoria (history). Tämä ehkäisee sen, ettei kukaan ulkopuolinen pääse vierailemillesi sivuille esimerkiksi käyttämällä selaimen "Takaisin/Back" toimintoa.

 

Päivitetty 29.12.2016