Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustus työttömyyskassojen maksettavaksi

Työmarkkinatukena Kelasta maksettu matka-avustus ja TE-toimiston maksama muuttokustannusten korvaus korvataan 1.1.2017 voimaan tulevan lakimuutoksen myötä liikkuvuusavustuksella. Uutta etuutta maksavat työttömyyskassat ja Kela.

Liikkuvuusavustusta maksetaan silloin, kun henkilö vastaanottaa kokoaikatyön, jonka päivittäisen työmatkan edestakainen kesto on yli kolme tuntia tai osa-aikatyön, jonka päivittäisen työmatkan kesto on yli kaksi tuntia. Työmatkan kestoon liittyvät edellytykset ovat voimassa työsuhteen alkaessa, eli työntekijä voi myöhemmin muuttaa lähemmäksi työpaikkaa ja saada silti liikkuvuusavustusta. Liikkuvuusavustus on siis tarkoitettu matkakorvauksiin tai muuttokustannuksiin, mutta käyttötarkoitusta ei kuitenkaan rajata.

Liikkuvuusavustuksen saamisen edellytykset ja avustuksen suuruus

Liikkuvuusavustuksen maksaminen edellyttää, että:

  • henkilö saa työsuhteen alkaessa työttömyysetuutta tai hänen etuutensa on evätty omavastuuajan, korvauksettoman määräajan (ns. karenssin), työssäolovelvoitteen tai alle 25-vuotiaiden ammatilliseen koulutukseen liittyvän rajoituksen vuoksi.
  • työaika on vähintään 18 tuntia viikossa.
  • työsuhde kestää vähintään kaksi kuukautta.
  • työmatka on kokoaikatyössä yhteensä yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä. Työmatkaan kuluvaa aikaa laskettaessa huomioidaan keskimääräinen aika asuinpaikasta työpaikan osoitteeseen normaalitilanteessa. Matka-ajassa huomioidaan myös kulkuvälineiden vaihtaminen odotusaikoineen. Esimerkiksi lasten viemistä hoitopaikkaan ei huomioida.
  • liikkuvuusavustusta on haettu ennen työsuhteen alkua.

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen ilman korotusosaa tai lapsikorotusta ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Peruspäivärahan suuruus vuonna 2017 on 32,40 euroa päivässä.

Liikkuvuusavustuksesta ei vähennetä sosiaalietuuksia tai lasten kotihoidontukea. Etuudet, jotka estävät ansiopäivärahan maksamisen estävät kuitenkin myös liikkuvuusavustuksen maksamisen.

Liikkuvuusavustuksen kesto

Liikkuvuusavustusta maksetaan:

  • 30 päivän ajan työsuhteen alkamisesta lukien, kun henkilö ottaa vastaan vähintään kaksi kuukautta kestävän työn.
  • 45 päivän ajan työsuhteen alkamisesta lukien, kun henkilö ottaa vastaan vähintään kolme kuukautta kestävän työn.
  • 60 päivän ajan työsuhteen alkamisesta lukien, kun henkilö ottaa vastaan vähintään neljä kuukautta kestävän työn.

Jos henkilö eroaa työstä tai aiheuttaa työsuhteen päättymisen kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta, koko liikkuvuusavustus peritään takaisin. Jos työsuhde kuitenkin päättyy työntekijästä riippumattomista syistä, liikkuvuusavustusta voidaan maksaa enintään siihen asti, kun työsuhde päättyy.

Liikkuvuusavustusta ei makseta ajalta, jona työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn vuoksi.

Soviteltu ansiopäiväraha ja liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös osa-aikatyön perusteella. Tämä tarkoittaa, että henkilö voi saada samaan aikaan soviteltua ansiopäivärahaa ja liikkuvuusavustusta.
Henkilön saama työtulo vaikuttaa ansiopäivärahan määrään, mutta ei liikkuvuusavustuksen määrään.

Esimerkki:

Henkilö ottaa vastaan vakituisen osa-aikatyön. Yhteenlaskettu työmatka työhön on yli kaksi tuntia päivässä. Hän työskentelee kolmena päivänä viikossa yhteensä 24 tuntia. Henkilölle maksetaan liikkuvuusavustus täytenä. Tämän lisäksi hän saa soviteltua päivärahaa, jossa on huomioitu osa-aikatyön palkan vaikutus.

Liikkuvuusavustus ei vaikuta ansiopäivärahaan, eikä ansiopäiväraha liikkuvuusavustukseen.

Liikkuvuusavustuksen hakeminen

Ansiopäivärahan saajat hakevat liikkuvuusavustusta omasta työttömyyskassastaan. Hakemuslomake löytyy alasivulta Lomakkeet.

Hakemuslomake tulee toimittaa työttömyyskassalle ennen työsuhteen alkamista. Jos et ole saanut hakemuksen liitteeksi tarvittavia asiakirjoja ennen työsuhteen alkamista, voit toimittaa ne kassaan myöhemmin. Liikkuvuusavustukseen ei ole oikeutta, jos hakemus on saapunut kassaan vasta sitten, kun työsuhde on alkanut.

Voit lähettää liikkuvuusavustushakemuksen joko postitse tai sähköisenä liitteenä eAsioinnin kautta. Jos lähetät liikkuvuusavustushakemuksen sähköisesti, sinun tulee ensin täyttää, tulostaa ja allekirjoittaa hakemuslomake ja lähettää se eAsioinnissa sähköisenä liitteenä joko pdf-, jpg- tai tiff-muodossa. Valitse liitteen lähetys -kohdassa asiakirjalajiksi Muu liite ja nimeä liite liikkuvuusavustushakemukseksi.

Liikkuvuusavustushakemuksen voi jättää kassaan aikaisintaan 1.1.2017. Työsuhde, josta liikkuvuusavustusta haetaan, voi siten alkaa aikaisintaan maanantaina 2.1.2017. Jos työsuhde alkaa maanantaina 2.1.2017, hakemus tulee jättää kassaan sähköisesti sunnuntaina 1.1.2017.

Liikkuvuusavustuksen maksaminen

Liikkuvuusavustus haetaan etukäteen ja maksetaan jälkikäteen. Liikkuvuusavustuksen ensimmäinen maksu voi olla kahdelta viikolta ja se maksetaan aikaisintaan noin kolmen viikon kuluttua työsuhteen alkamisesta. Seuraavat liikkuvuusavustukset maksetaan jälkikäteen neljän viikon jaksoissa.

Ennakonpidätys

Liikkuvuusavustus on ennakonpidätyksen alainen etuus. Työttömyyskassan maksamasta liikkuvuusavustuksesta ennakonpidätys toimitetaan palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan kuitenkin vähintään 25 prosentin suuruisena, ellei henkilö toimita kassalle etuutta varten annettua muutosverokorttia.

 

Päivitetty 28.12.2016