Kun työttömyytesi keskeytyy tai päättyy

Työttömyyden keskeytymis- tai päättymistilanteita ovat esimerkiksi eläkkeelle jäänti, yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön aloittaminen, päätoiminen yrittäjyys, sairastuminen, kuntoutukseen osallistuminen, päätoiminen opiskelu, ulkomaille muuttaminen, työnhaun katkeaminen ja joissakin tapauksissa ulkomaanmatka. Työttömyys ei lähtökohtaisesti keskeydy tai pääty esimerkiksi osa-aikatyön, alle kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tai sivutoimisen yrittäjyyden vuoksi.

Mikäli elämäntilanteesi vaihtuu niin, että työttömyytesi keskeytyy tai päättyy, voit lähettää viimeisen ansiopäivärahahakemuksen aikaisintaan viimeisenä työttömyyspäivänä. Mikäli työnhakusi katkeaa tai työttömyyden keskeytyminen on lyhytkestoista (esimerkiksi alle 10 päivää kestävä sairaus), ei se vaikuta ansiopäivärahan hakujaksoon, vaan hakemus lähetetään silti neljän viikon tai kalenterikuukauden hakujaksolta ja päiväkohtainen selvitys merkitään jokaisen päivän kohdalle.

Palatessasi uudestaan ansiopäivärahan hakijaksi tarvitsemme tiedot ajalta, jolta et ole hakenut ansiopäivärahaa. Hakemuksen liitteenä voi esittää esimerkiksi työsopimuksen tai työtodistuksen ja palkkatiedot, päätöksen Kansaneläkelaitoksen maksamasta etuudesta tai muun luotettavan selvityksen. Mikäli hakemusten välinen aika on ollut työtöntä aikaa esimerkiksi korvauksettoman määräajan eli karenssin vuoksi, voi hakemukseen kirjoittaa lisätiedoksi "Olen ollut työttömänä ajalla (päivämäärät)".

Valitse sivuvalikosta alasivu lisätietojen saamiseksi tilanteestasi. Alasivuilla on esitelty kuhunkin tilanteeseen lyhyesti tahoja, joihin sinun kannattaa olla yhteydessä ja muita käytännön ohjeita.

Muistathan ilmoittaa kaikista muutostilanteista sekä työttömyyskassalle että työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimistoon).

 

Päivitetty 25.5.2012