Eläkkeelle

Eri eläkkeillä on vaihtelevia vaikutuksia ansiopäivärahaoikeuteen ja ansiopäivärahan maksamiseen:

 • Työttömyysetuuteen ei pääsääntöisesti ole oikeutta työnhakijalla, joka saa esimerkiksi vanhuus- tai työuraeläkettä.
 • Osittain varhennettua vanhuuseläkettä ei vähennetä päivärahasta, vaan sen ajalta maksetaan täyttä työttömyysetuutta.
 • Muun muassa osatyökyvyttömyyseläke ja lisäeläke huomioidaan työttömyysetuutta vähentävinä sosiaalietuuksina.
 • Perhe-eläkkeellä ei ole määrällistä vaikutusta työttömyysetuuteen, mutta ansiopäivärahan hakijan on kuitenkin ilmoitettava kaikki saamansa sosiaalietuudet.

Ilmoita aina eläkkeen hakemisesta tai saamisesta ansiopäivärahahakemuksessasi. Toimita kassalle eläkelaitoksen antama päätös sen saatuasi. Ilmoita kassalle myös vuosittaisista indeksikorotuksista ja muista eläkeasiassasi tapahtuvista muutoksista.

Ansiopäivärahan hakeminen ja vanhuuseläkkeelle jääminen

Eläkkeelle siirtymistä edeltää pitkän työttömyysjakson jälkeen usein työttömyysturvan lisäpäivillä olo. Jos olet syntynyt vuonna 1950 tai sen jälkeen, oikeutesi ansiopäivärahan lisäpäiviin riippuu työhistoriastasi ja iästäsi. Eläkeasioissa sinun kannattaa ottaa yhteys Eläketurvakeskukseen, Kelaan tai työeläkelaitokseesi.

 • Voit tutustua lisäpäiväoikeuteen alasivulla Työttömyysetuudet kohdassa Lisäpäiväoikeus.
 • Lisäpäiväoikeuden alkamisesta ei lähetetä erillistä päätöstä tai todistusta. Mikäli oikeutta lisäpäiviin ei ole, siitä annetaan kirjallinen päätös.
 • Vuosina 1950 - 1957 syntyneillä lisäpäiville jääneillä on oikeus vanhuuseläkkeelle jo 62-vuotiaana, josta löydät lisätietoa alasivulta Oikeus vanhuuseläkkeeseen lisäpäivien perusteella.

Hyödyllisiä linkkejä eläkeasioissa

Kun olet jäämässä eläkkeelle, sinun kannattaa kääntyä kysymyksissäsi eläkeasiantuntijoiden puoleen ja tutustua heidän tarjoamaansa informaatioon:

 • Kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista huolehtii Keva.
 • Yksityisten alojen työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvaa hoitavat työeläkevakuutusyhtiöt, joiden linkit löydät Eläketurvakeskuksen internetsivuilta.
 • Eläketurvakeskuksen sivuilta saat mm. tietoa eläkejärjestelmistä ja voit arvioida tulevan eläkkeesi suuruutta eläkelaskurilla.
 • Internetsivuilla Työeläke.fi voit perehtyä laajemmin työeläkeasioihin ja mm. tilata oman työeläkeotteesi.
 • Joitakin eläkkeitä maksaa Kansaneläkelaitos eli Kela. Lisätietoja Kelan antamasta eläketurvasta on Kelan internetsivuilla.

 

Päivitetty 27.12.2017