Sairaana tai kuntoutuksessa

Sairauspäivärahaa ja kuntoutusrahaa haetaan Kansaneläkelaitokselta ja niillä turvataan toimeentulo sairauden tai kuntoutuksen aikana. Voit tutustua näihin etuuksiin Kelan internetsivuilla. Henkilö ei voi saada samanaikaisesti työttömyysetuutta ja sairauspäivärahaa tai kuntoutusrahaa.

Ansiopäivärahahakemukseen merkitään sairauspäiviltä, myös sairauspäivärahan omavastuupäiviltä, "sairaana" ja kuntoutuspäiviltä "kuntoutuksessa". Muista ilmoittaa sairaus- ja kuntoutusajat myös työ- ja elinkeinotoimistoon.

Mikäli olet sairaana tai kuntoutuksessa pidemmän aikaa, hae ansiopäivärahaa ensin viimeiseen työttömyyspäivään asti ja sitten omavastuuajalta. Ilmoita hakemuksessa sairaus- tai kuntoutusjakson alkamisesta.

Palattuasi takaisin työttömäksi toimita työttömyyskassalle sairaus- tai kuntoutusaikaa koskevat päätökset selvityksenä työttömyysjaksojen väliseltä ajalta.

Työttömyysetuus sairauspäivärahan omavastuuajalta

Mikäli sairastut ja sinulle on maksettu täyttä tai soviteltua ansiopäivärahaa välittömästi ennen sairauden alkamista, voit saada työttömyysetuutta sairauspäivärahan omavastuuajalta. Mikäli olet ollut esimerkiksi osa-aikatyössä eikä sairautta välittömästi edeltävältä ajalta ole maksettu päivärahaa, ei sinulla tällöin ole oikeutta työttömyysetuuteen sairauspäivärahan omavastuuajalta. Myös muun lakisääteisen korvauksen tai sairausajan palkan maksaminen estää työttömyysetuuden myöntämisen sairausvakuutuslain mukaiselta omavastuuajalta.

Työttömyysetuus maksetaan sairauspäivärahan omavastuuajalta saatuamme Kansaneläkelaitoksen päätöksen sairauspäivärahasta. Kuten työttömyysetuuden hakemisessa ylipäätään, myös sairauspäivärahan omavastuuajan ansiopäivärahahakemus on toimitettava työttömyyskassalle niin, että se on työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä hakupäivästä.

Jos sairauspäivärahahakemuksen käsittely pitkittyy

Mikäli sairauspäivärahahakemuksen käsittely pitkittyy, toimita hakemukset työttömyyskassalle kyseiseltä ajalta kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä hakupäivästä. Näin hakemus ei myöhästy ja työttömyysetuus voidaan maksaa muiden edellytysten täyttyessä, mikäli oikeutta sairauspäivärahaan ei ole.

 

Päivitetty 14.1.2016