Lomautettu

Lomauttaminen

Lomauttamisella tarkoitetaan työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. Työntekijän työnteko voidaan lomautuksen tarpeesta riippuen keskeyttää kokonaan tai säännöllistä vuorokautista tai viikoittaista työaikaa voidaan lyhentää. Lomautus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa vain silloin, kun hän työskentelee vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos tämä olisi työssä.

Vuonna 2012 alusta lukien voimaan tuleen lain mukaan ansiopäiväraha voidaan maksaa ilman sovittelua, jos työaikaa on lyhennetty yhdellä tai useammalla kokonaisella päivällä viikossa.

Jos sinut lomautetaan

Työnantajan on annettava työntekijälle henkilökohtainen lomautusilmoitus viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkua, ellei työehtosopimuksella ole toisin sovittu. Työnantajan on lisäksi työntekijän pyynnöstä annettava lomautuksesta kirjallinen todistus, josta on käytävä ilmi ainakin lomautuksen syy, alkamisaika sekä lomautuksen kesto tai sen arvioitu kesto.

Lomautuksen ajalta työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan. Lomautetun työntekijän on itse ilmoittauduttava työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimistoon).

Jos sinut lomautetaan, löydät ohjeet TE-toimistossa asiointiin tästä tiedotteesta.

Työttömyysturvaa hakiessasi toimi samoin kuin jos jäisit työttömäksi. Muiden tarvittavien liitteiden lisäksi liitä hakemukseesi kopio työsopimuksestasi ja lomautusilmoituksesta ja -todistuksesta. Lisää toimintaohjeita löydät alasivulta Työtön.

Lisätietoja

 

Päivitetty  20.1.2015