Sairaana yli vuoden

Työttömyysturva Kelan sairauspäivärahan enimmäisajan jälkeen

Jos olet sairaana yli vuoden ja olet saanut Kelan sairauspäivärahaa enimmäisajan (300 päivää) ja olet edelleen työkyvytön etkä voi palata työhösi, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä. Jos työkyvyttömyyseläkehakemuksesi käsittely on kesken tai se on hylätty, voit hakea työttömyysetuutta. Työttömyysetuutta hakeaksesi sinun tulee ilmoittautua työnhakijaksi
työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimistoon).
Voit hakea työttömyysetuutta myös, jos työ- tai virkasuhteesi on yhä voimassa, mutta työnantajasi ei voi tarjota sinulle työkykysi mukaista työtä etkä saa sairausajan palkkaa työnantajalta.

Tiivistetysti: Työttömyysturvalain 3 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan työnhakijalla, joka on

  1. saanut sairauspäivärahaa enimmäisajan ja
  2. jonka edelleen on katsottu olevan terveydellisistä syistä kykenemätön työhönsä, on oikeus työttömyyspäivärahaan, jos
  3. hänen työkyvyttömyyseläkehakemuksensa on vireillä tai hylätty.
  4. Jos työnhakija on työ- tai virkasuhteessa edellytetään lisäksi, ettei hänen työnantajallaan ole tarjota hänelle hänen työkykynsä mukaista työtä.

Lainkohtaa sovelletaan vain kaikkien mainittujen edellytysten täyttyessä. Kuitenkaan työnhakijalla, joka saa työnantajalta sairausajan palkkaa tai muuta vastaavaa korvausta kokoaikatyön perusteella, ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.

Liitä hakemukseesi Kelan päätös sairauspäivärahan enimmäisajan täyttymisestä, työnantajan lausunto työllistämismahdollisuuksista terveydentilasi huomioon ottaen sekä kopio sairauslomatodistuksesta ja työkyvyttömyyseläkkeen hakemista koskevista asiakirjoista. Muita mahdollisia liitteitä löydät listasta alasivulta Hakeminen ja liitteet.

Lisätietoja

 

Päivitetty 14.1.2016