Usein kysyttyä jäsenyydestä

Tälle sivulle on kerätty usein kysyttyjä kysymyksiä jäsenyydestä ja jäsenmaksuista.

Mistä tuloista pitää maksaa jäsenmaksuja? Milloin jäsenmaksut on maksettava?

Työttömyyskassan jäsenmaksut tulee maksaa veron ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja kassan maksamasta veronalaisesta etuudesta. Palkasta maksettavat jäsenmaksut tulee maksaa kuukausittain tai kolmen kuukauden jaksoissa, kuitenkin viimeistään neljän kuukauden kuluttua työn alkamisajankohdasta. Työttömyyskassa perii etuudesta maksettavan jäsenmaksun suoraan etuuden maksamisen yhteydessä. Jäsenmaksujen maksamatta jättäminen voi johtaa kassasta erottamiseen.

Olen ollut työttömänä ja nyt pääsin kolmeksi kuukaudeksi töihin. Miten maksan jäsenmaksut?

Kuuluessasi johonkin jäsenjärjestöistämme maksat jäsenmaksut työssä ollessasi suoraan liittoosi. Liiton jäsenmaksu voidaan periä suoraan palkasta, jos toimitat jäsenmaksujen perintään oikeuttavan valtakirjan työnantajallesi. Toinen vaihtoehto on maksaa jäsenmaksut itse tilisiirroilla. Tähän saat lisäohjeita liitostasi, jonka yhteystiedot löydät alasivulta Järjestöt. Liiton jäsenmaksu sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun siltä ajalta, kun olet työssä.

Pitääkö minun maksaa jäsenmaksua ollessani työtön?

Työttömyyskassan jäsenmaksu peritään suoraan työttömyysetuudestasi, mutta liiton jäsenmaksusta sinun tulee mahdollisesti huolehtia erikseen. Osassa jäsenjärjestöistä työttömät jäsenet on vapautettu liiton jäsenmaksuvelvoitteesta työttömyyden ajaksi. Vapautusta tulee hakea liitosta. Osassa jäsenjärjestöistä työtön puolestaan maksaa ei-työssäolevan jäsenmaksua. Selvitä tämä liitostasi.

Jään äitiyslomalle. Pitääkö minun maksaa jäsenmaksua?

Muista sosiaalietuuksista ei tarvitse maksaa työttömyyskassan jäsenmaksua. Ajalta, jolta saat äitiysloma-ajan palkkaa, maksat jäsenmaksut normaalisti ansiotulojesi mukaan. Osassa jäsenjärjestöistä äitiyslomalla oleva on vapautettu myös liiton jäsenmaksuvelvoitteesta, mutta vapautusta tulee hakea liitosta. Osassa äitiyslomalla oleva maksaa ei-työssäolevan jäsenmaksua. Selvitä tämä liitostasi.

Olen ollut aiemmin toisen työttömyyskassan jäsen ja nyt liityin tähän työttömyyskassaan. Mitä minun täytyy tehdä?

Sinun tulee erota edellisestä työttömyyskassasta kirjallisesti. Et voi kuulua kahteen työttömyyskassaan samaan aikaan.

Työssäoloaika ja jäsenyys edellisessä työttömyyskassassa voidaan laskea hyväksesi vain, jos liityt uuteen työttömyyskassaan yhden kuukauden kuluessa siitä, kun olet eronnut edellisestä työttömyyskassasta. Jäsenyys- ja työskentelykaudet eivät seuraa kuitenkaan uuteen kassaan, jos sinut on erotettu aiemmasta kassasta.

 

 Päivitetty 10.10.2017