Työttömyyskassa Statia

Valtion Virkamiesten Työttömyyskassa on 1.10.2011 alkaen Työttömyyskassa Statia.

 

Kassan tarkoitus

Kassan kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena on koko maa. Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja siihen liittyvien kulukorvausten sekä muiden kassan toimialaan kuuluvien lakisääteisten etuuksien järjestäminen jäsenilleen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Työttömyyskassa Statian tietosuoja- ja rekisteriseloste

Kassan toimiala

Kassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva ja työ- tai virkasuhteessa oleva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee viranomaisessa, lailla tai asetuksella säädetyssä julkisyhteisössä, julkista tehtävää hoitavassa yhteisössä yhtiömuodosta riippumatta, näiden perustamien yhdistysten toimihenkilönä, tai toimihenkilönä, joka on kassan hallituksen päätöksellä edellä mainittuihin ryhmiin rinnastettavissa työttömyysturvalain ja työttömyyskassalain säädökset huomioon ottaen.

Hallinto

Kassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan edustajiston kokous, jonka tarkemman ajan ja paikan määrää kassan hallitus. Edustajiston toimikausi on kolme vuotta, joista joka kolmas vuosi on valintakokous.

Edustajiston kokoukseen valitsee kukin asiamiespiiri yhden edustajan kultakin alkavalta kahdelta tuhannelta (2000) jäseneltä ja tarvittavan määrän yleisvarajäseniä. Asiamiespiirin jäsenmäärä todetaan edustajiston valintakokousta edeltävän kalenterivuoden viimeisen päivän (31.12.) mukaan.

Sääntöjen mukaan kassan hallitukseen kuuluu 6 - 8 jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja. Kassan edustajisto valitsi 11.6.2018 pitämässään kokouksessa hallituksen ja hallitukseen puheenjohtajan. Hallitukseen puheenjohtajaksi valittiin Elisa Hyytiäinen. Alla valitun hallituksen kokoonpano:

Varsinainen jäsenVarajäsen
Heino Leena Rosti Tomi
Hiljanen Leena Lundahl Päivi
Hyytiäinen Elisa (pj) Hämäläinen Timo-Jussi
Laajavuori Kimmo Friman Kai
Miettinen Timo Korhonen Eva
Puistola Maria Laiho Elina
Tuutti Eija Försti Heikki
Viikki Jorma Kotti Tiina

Toimisto

Kassan toimisto sijaitsee Helsingin Itä-Pasilassa osoitteessa Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki. Kassan palveluksessa on 10 päätoimista toimihenkilöä: kassanjohtaja, kassanhoitaja, vastaava käsittelijä, kuusi käsittelijää ja toimistosihteeri.

Yhteisjärjestöön kuuluminen

Työttömyyskassa kuuluu Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöön, jonka jäseninä ovat kaikki 24 palkansaajakassaa ja kaksi yrittäjäkassaa. Yhteisjärjestö edistää kassojen työskentelyä, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja työttömien sosiaaliturvan kehittämiseksi. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöllä on omat kotisivut, joista saa yksityiskohtaista tietoa kassan jäsenilleen maksamista etuuksista ja niiden saantiehdoista.

 

Päivitetty 9.8.2018