Tiedotearkisto

Työnhaun voi aloittaa kätevästi verkossa / Jobbsökningen kan inledas behändigt på webben

Julkaistu / Publicerad 27.6.2013; Päivitetty / Uppdaterad 12.11.2013; Päivitetty / Uppdaterad 16.1.2014

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa:

Kun jäät työttömäksi, aloita työnhakusi verkossa osoitteessa www.te-palvelut.fi. Kirjaudu verkkopalveluun pankkitunnuksella tai sirullisella henkilökortilla. Työnhakusi alkaa heti, kun olet vastannut verkkopalvelun kysymyksiin ja lähettänyt tiedot.

Toimi näin:

  1. Kirjaudu Oma työnhaku -verkkopalveluun osoitteessa www.te-palvelut.fi > Ilmoittaudu työnhakijaksi tai http://www.te-palvelut.fi/asva
  2. Täytä ja lähetä tarvittavat tiedot. Työnhakusi on voimassa tietojen lähettämisestä 14 päivää.
  3. Seuraavaksi TE-toimisto arvioi kanssasi tilannettasi ja siihen parhaiten sopivia palveluja. TE-toimisto antaa myös työvoimapoliittisen lausunnon työttömyyskassalle tai Kelalle oikeudestasi työttömyysetuuteen. TE-toimistot ovat järjestäneet asioinnin eri tavoin. Tarkista Paikalliset TE-palvelut -sivulta (http://toimistot.te-palvelut.fi), miten sinun tulee toimia jatkaaksesi asiointia.

Työttömyysetuutta voidaan maksaa aikaisintaan työnhaun aloituspäivästä lukien.

Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia, voit aloittaa työnhaun ainoastaan ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä TE-toimistoon.

---

Arbets- och näringsministeriet informerar:

När du blir arbetslös, inled jobbsökningen på webben på adressen http://www.te-tjanster.fi/te/sv. Logga in i webbtjänsten med bankkoder eller chipförsett personkort. Din jobbsökning inleds genast när du har svarat på frågorna i webbtjänsten och skickat uppgifterna.

Gör så här:

  1. Logga in i webbtjänsten Egen jobbsökning på adressen http://www.te-tjanster.fi/te/sv . Anmäl dig som arbetssökande eller http://www.te-palvelut.fi/asva
  2. Fyll i och skicka de uppgifter som behövs. Din jobbsökning är i kraft i 14 dagar från det att uppgifterna skickades.
  3. Därnäst bedömer arbets- och näringsbyrån tillsammans med dig din situation och de tjänster som bäst lämpar sig för din situation. Arbets- och näringsbyrån ger också ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån antingen till FPA eller till arbetslöshetskassan. Arbets- och näringsbyråerna har organiserat skötseln av ärenden på olika sätt. Kontrollera på sidan Lokala TE-tjänster ( http://toimistot.te-palvelut.fi/sv/paikalliset-palvelut ) hur du ska gå till väga för att fortsätta med ärendet.

Arbetslöshetsförmån kan betalas tidigast från och med startdatumet för jobbsökningen.

Om du inte har bankkoder eller chipförsett personkort, kan du inleda jobbsökningen endast genom att personligen kontakta arbets- och näringsbyrån.