Tiedotearkisto

Muutoksia työttömyysturvaan ja vuorottelukorvaukseen

Rakennepoliittinen ohjelma

Hallituksen budjettiriihessä 29.8.2013 sovittiin rakennepoliittisesta ohjelmasta. Ohjelmassa esitetään seuraavia työttömyysturvaan ja vuorotteluvapaaseen vaikuttavia muutoksia:

• Valmistellaan työttömyysturvaan muutos, jolla laajennetaan velvollisuutta ottaa vastaan työtä työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä myös nykylain mukaisen 80 kilometrin etäisyydellä olevan työssäkäyntialueen ulkopuolella siten, että yhdensuuntainen matka‐aika on joukkoliikennevälineellä keskimäärin enintään 1,5 tuntia kokopäiväisessä työssä. (TEM)

• Helpotetaan lyhytaikaisiin työsuhteisiin hakeutumista muuttamalla työttömyysturvalakia siten, että työttömyysetuutta maksettaisiin aina ennakkomaksuna, jos työtön ennakkomaksua hakee. (STM)

• Kannustinloukkujen purkamiseksi otetaan työttömyysturvassa käyttöön työtulojen suojaosuus. Arvioidaan työkyvyttömyyseläkejärjestelmän kannustimet ja tulosovituksen lieventämisen kustannukset osa‐aikaisen työn vastaanottamiseksi. Tehdään selvityksen perusteella uudistusehdotukset. (STM)

• Valmistellaan vuorotteluvapaanjärjestelmän uudistus siten, että järjestelmän käyttöä rajoitetaan mm. saantiedellytyksiä tiukentamalla. (TEM, STM)

Työllisyys- ja kasvusopimus

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt hyväksyivät 30.8.2013 neuvottelutuloksen keskitetystä työmarkkinaratkaisusta. Työllisyys- ja kasvusopimuksessa esitetään seuraavia työttömyysturvaan vaikuttavia muutoksia:

• Lyhyiden töiden vastaanottaminen tehdään nykyistä kannustavammaksi soviteltua työttömyyspäivärahaa koskevia säännöksiä kehittämällä. Soviteltu päiväraha voi yhdessä työtulon kanssa olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen. Sovitellussa päivärahassa otetaan käyttöön suojaosa, joka on 300 euroa kuukaudessa. Muutokset valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön Esko Salon johtamassa työryhmässä. Sovitellun päivärahan katon nosto toteutetaan 95 %:iin saakka osana raamisopimuksessa sovittua kustannusneutraalia työttömyysturvan kokonaisuudistusta. Uudistus tulisi sopimuksen mukaan voimaan 1.1.2014.

• Työttömyyspäivärahan omavastuuaika lyhennetään seitsemästä päivästä viiteen päivään. Uudistus tulisi sopimuksen mukaan voimaan 1.1.2014.