Tiedotearkisto

Ennakonpidätys ja verokortti vuonna 2015

Verohallinto on postittanut tammikuun puoleenväliin mennessä vuoden 2015 verokortit. Työttömyyskassa saa vuoden 2015 alussa jäseninä olevien verotiedot pääsääntöisesti suorasiirtona Verohallinnosta, joten sinun ei tule toimittaa työttömyyskassalle vuoden 2015 verokorttia palkkatuloa varten. Jos olet ahvenanmaalainen, toimita verokortti kassalle entiseen tapaan.

Ennakonpidätys työttömyysetuudesta toimitetaan palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä kuitenkin vähintään 20 prosentin suuruisena. Jos ansiopäiväraha maksetaan korotettuna tai jos maksetaan muutosturvaa, palkkaa varten määrättyjä ennakonpidätysprosentteja korotetaan edellisestä poiketen 4 prosenttiyksikköä.

Vuorottelukorvauksen ennakonpidätyksessä palkkaa varten määrätystä pidätysprosentista vähennetään 3 prosenttiyksikköä.

Mikäli haluat muuttaa ennakonpidätystäsi, sinun on toimitettava työttömyyskassalle alkuperäinen muutosverokortti etuutta varten. Muutosverokortin ennakonpidätysprosentteja käytetään siitä lukien, kun se saapuu työttömyyskassalle. Voit tilata muutosverokortin suoraan työttömyyskassaan toimitettavaksi Verohallinnon sähköisestä asioinnista Verohallinnon sähköinen asiointi.