Tiedotearkisto

Ennakonpidätys ja verokortti vuonna 2017

Työttömyyskassa saa vuoden 2017 alussa jäseninä olevien ennakonpidätysprosentit pääsääntöisesti suorasiirtona Verohallinnosta, joten älä lähetä työttömyyskassalle palkkatuloa varten annettua verokorttia. Jos olet ahvenanmaalainen, toimita verokortti kassalle entiseen tapaan.

Ennakonpidätys kassan maksamista etuuksista toimitetaan palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan kuitenkin vähintään 25 prosentin suuruisena.

Mikäli haluat muuttaa ennakonpidätystäsi, sinun on toimitettava työttömyyskassalle muutosverokortti, joka on annettu etuutta varten. Muutosverokortin ennakonpidätysprosentteja käytetään siitä lukien, kun se saapuu työttömyyskassalle.