Tiedotearkisto

Kela alkaa myöntää eläketukea 1.6.2017

Eläketukilaki tuli voimaan 1.6.2017. Kelan maksaman eläketuen tarkoitus on turvata toimeentulo 60 vuotta täyttäneelle pitkäaikaistyöttömälle, joka on ollut lähes yhtäjaksoisesti työttömänä 5 vuoden ajan.

Eläketuen myöntäminen edellyttää, että henkilö on ollut oikeutettu Kelan maksamaan työmarkkinatukeen 31.8.2016 ja että hänelle on maksettu 1.9.2010 - 31.8.2016 työmarkkinatukea vähintään 1250 päivältä. Ansiopäivärahan saajakin voi siis olla oikeutettu eläketukeen, jos hän on ollut työmarkkinatuen saaja 31.8.2016 sekä täyttänyt sen jälkeen työssäoloehdon ja siirtynyt työttömyyskassan maksaman ansiopäivärahan saajaksi.

Eläketuen hakeminen Kelasta voi kiinnostaa kassan jäsentä esimerkiksi silloin, jos ansiopäiväraha on minimitasolla eli eläketuen tai peruspäivärahan suuruinen. Ansiotulot eivät vaikuta eläketuen maksamiseen ja tuen saajalla on oikeus eläkkeensaajan asumistukeen, lapsikorotukseen sekä eläkettä saavan hoitotukeen. Eläketuen verotus on lievempi kuin työttömyysetuuden verotus. Lisäksi eläketuen saaminen päättää velvoitteen olla työnhakijana TE-toimistossa. Eläketuen saaminen estää ansiopäivärahan maksamisen.

Lisätietoa eläketuen hakemisesta ja sen saamisen edellytyksistä on saatavilla Kelasta: Eläketuki