Tiedotearkisto

Ansiopäivärahaa yrittäjyyden alkukuukausina

Vuoden 2018 alusta lukien TE-toimisto ei arvioi työttömänä aloitetun yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta lukien. Työtön voi näin ollen jatkossa saada ansiopäivärahaa ainakin neljän kuukauden ajan yritystoiminnan aloitettuaan eikä yritystoiminnan aloittaminen enää aiheuta samanlaista viivettä maksamiseen, kun TE-toimisto ei tutki yritystoiminnan laajuutta, vaan ainoastaan toteaa sen alkamispäivän.

Yritystoiminnan tulot vähentävät ansiopäivärahan määrää soviteltua päivärahaa koskevien säännösten mukaisesti. Lisätietoa sovitellun ansiopäivärahan suuruudesta ja maksamisesta saat kohdasta Soviteltu päiväraha.

TE-toimisto arvioi yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuuden neljän kuukauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta. Jos yritystoiminta katsotaan sivutoimiseksi, ansiopäivärahan maksamista voidaan jatkaa. Päätoimiseksi yrittäjäksi katsotun oikeus ansiopäivärahaan lakkaa.

Lakimuutos koskee vain työttömänä 1.1.2018 tai sen jälkeen aloitettua yritystoimintaa. Jos henkilö on aloittanut yritystoiminnan ennen työttömyyttä, hänen yritystoimintansa pää- tai sivutoimisuus arvioidaan silloin, kun hän jää työttömäksi.