Tiedotearkisto

Liikkuvuusavustuksen muutokset 1.1.2018

Liikkuvuusavustuksen tarkoituksena on kannustaa työtöntä ottamaan työtä vastaan pitkän matkan päästä ja korvata työn vastaanottamisesta koituvia työmatka- ja muuttokuluja. Lisätietoa liikkuvuusavustuksen myöntämisen edellytyksistä saat kohdasta Liikkuvuusavustus.

Liikkuvuusavustus laajenee vuoden 2018 alussa niin, että avustusta voi muiden edellytysten täyttyessä saada myös alkavaan työhön liittyvän koulutuksen perusteella. Jos henkilö aloittaa vähintään 2 kuukautta kestävään työsuhteeseen liittyvän koulutuksen ja koulutusmatkan kesto täyttää liikkuvuusavustuksen saamisen edellytykset, liikkuvuusavustus voidaan maksaa koulutuksen perusteella. Koulutukseen osallistumisen täytyy kuitenkin olla vaatimuksena tietyn työpaikan saamiselle. Liikkuvuusavustusta ei siten myönnetä yleiseen ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen.

Liikkuvuusavustusta voi vuoden alusta lukien saada myös sellaiseen osa-aikatyöhön, jossa työaika on alle 18 tuntia viikossa. Osa-aikatyön perusteella myönnettävää liikkuvuusavustusta maksetaan jatkossa vain tehdyiltä työpäiviltä. Liikkuvuusavustusta ei voi saada enimmäiskestoa pidemmältä ajanjaksolta, vaikka etuutta maksettaisiin vain yksittäisiltä työpäiviltä.

Liikkuvuusavustuksen taso nousee ensi vuonna, sillä etuuteen voidaan vuoden alusta lukien myöntää lapsikorotus sekä korotusosa. Liikkuvuusavustukseen voi jatkossa saada korotusosan, mikäli työpaikka tai työhön liittyvän koulutuksen järjestämispaikka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä asuinpaikasta. Korotusosa työmatkan pituuden perusteella on 4,74 euroa päivässä (vuoden 2017 taso).

Liikkuvuusavustusta voi vuoden 2018 alusta lukien hakea myös koulutuksen tai työn jo alettua. 31.12.2017 tai sitä ennen alkavista työsuhteista liikkuvuusavustusta täytyy kuitenkin hakea ennen kuin työsuhde alkaa. Jatkossa liikkuvuusavustuksen hakemista koskee sama 3 kuukauden määräaika kuin ansiopäivärahaa.

Uusia liikkuvuusavustusta koskevia säännöksiä sovelletaan 1.1.2018 tai sen jälkeen alkaneisiin työsuhteisiin ja työhön liittyviin koulutuksiin.