Tiedotearkisto

Ennakonpidätys ja verokortti vuonna 2019

Työttömyyskassa saa vuoden 2019 alussa jäseninä olevien ennakonpidätysprosentit pääsääntöisesti suorasiirtona Verohallinnosta, joten älä lähetä työttömyyskassalle palkkatuloa varten annettua verokorttia. Jos olet ahvenanmaalainen, toimita verokortti kassalle entiseen tapaan.

Ennakonpidätys kassan maksamista etuuksista toimitetaan palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan, kuitenkin vähintään 25 prosentin suuruisena.

Mikäli haluat muuttaa ennakonpidätystäsi, sinun on toimitettava työttömyyskassalle muutosverokortti, joka on annettu etuutta varten. Verotoimisto voi pyynnöstäsi toimittaa verokortin tiedot sähköisesti kassalle. Muutosverokortin ennakonpidätysprosentteja käytetään siitä lukien, kun se saapuu työttömyyskassalle.

Vuoden 2018 verokorttia käytetään vielä tammikuussa 2019. Jos tuloraja ylittyy joulukuussa, lisäprosenttia käytetään vain joulukuun puolella maksettavissa etuuksissa. Tammikuussa tuloraja nollaantuu ja tammikuussa maksettavan etuuden ennakonpidätys toimitetaan jälleen vuoden 2019 perusprosentin mukaan.