Tiedotearkisto

Uusia tapoja täyttää aktiivisuusedellytys

Työttömyysturvan aktiivisuusedellytyksen voi 1.4.2019 voimaan tulevan lakimuutoksen myötä täyttää myös osallistumalla kuntien, ammattiliittojen, joidenkin järjestöjen ja työnantajien järjestämään toimintaan, joka tukee työllistymistä tai rekrytointia. Näillä tavoilla voi täyttää aktiivisuusedellytyksen silloin, jos aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa 1.4.2019 tai sen jälkeen.

Työttömyysetuuden saajan tulee toimittaa työttömyyskassalle valmennuksen tai muun toiminnan järjestäjän antama osallistumistodistus. Todistuslomake (Todistus osallistumisesta työllistymistä tukevaan toimintaan) löytyy alasivulta Lomakkeet.

Aktiivisuusedellytyksen täyttävää työllistymistä tukevaa toimintaa voi etsiä Suomi.fi-palvelusta. Osallistujan kannattaa varmistaa palvelun järjestäjältä, että toiminta täyttää aktiivisuusedellytyksen ehdot.

Lisätietoa muutoksesta on Sosiaali- ja terveysministeriön internetsivuilla.

Päivitetty 12.3.2019