Tiedotearkisto

Soviteltava palkka huomioidaan jatkossa maksupäivän mukaan

Jos henkilö käy työttömyysaikana töissä satunnaisesti tai osa-aikaisesti, hänen saamansa palkka vaikuttaa ansiopäivärahaan ja päiväraha maksetaan soviteltuna. Tähän asti palkka on vaikuttanut päivärahaan sillä ajanjaksolla, jona työ on tehty. Huhtikuun alusta voimaan tulevan lainmuutoksen myötä palkka huomioidaan silloin, kun se maksetaan.

Muutos tulee voimaan siten, että ennen 1.4.2019 tehdystä työstä saatu palkka huomioidaan ansainta-ajankohdan mukaan. 1.4.2019 ja sen jälkeen tehdystä työstä saatu palkka huomioidaan silloin, kun se maksetaan. Muutos ei koske lomautuksen vuoksi lyhennettyä työaikaa tekeviä, vaan heidän saamansa palkka huomioidaan jatkossakin ansainta-ajankohdan perusteella.

Sama palkka ei vaikuta päivärahaan kahteen kertaan. Jos huhtikuussa maksettava palkka on huomioitu maaliskuun päivärahassa ansainta-ajankohdan perusteella, se ei enää vaikuta huhtikuun päivärahaan maksupäivän perusteella.