Tiedotearkisto

Ennakonpidätys ja verokortti vuonna 2020

Työttömyyskassa saa vuoden 2020 alussa jäseninä olevien ennakonpidätysprosentit pääsääntöisesti suorasiirtona Verohallinnosta, joten sinun ei tarvitse lähettää työttömyyskassalle palkkatuloa varten annettua verokorttia. Jos olet ahvenanmaalainen, toimita verokortti kassalle entiseen tapaan.
Ennakonpidätys kassan maksamista etuuksista toimitetaan palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan, kuitenkin vähintään 25 prosentin suuruisena.
Mikäli haluat muuttaa ennakonpidätystäsi, hae OmaVerosta (www.vero.fi) muutosverokortti, joka on määrätty etuutta varten. Verotoimisto toimittaa muutosverokortin tiedot sähköisesti kassalle kahden arkipäivän sisällä. Muutosverokortin ennakonpidätysprosentteja käytetään siitä päivästä alkaen, kun se saapuu työttömyyskassalle.
Vuoden 2019 verokorttia käytetään vielä tammikuussa 2020. Jos tuloraja ylittyy joulukuussa, lisäprosenttia käytetään vain joulukuun puolella maksettavissa etuuksissa. Tammikuussa tuloraja nollaantuu ja tammikuussa maksettavan etuuden ennakonpidätys toimitetaan jälleen vuoden 2019 perusprosentin mukaan.