Tiedotearkisto

Kuulutus

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa, Työttömyyskassa Statia ja JATTK-työttömyyskassa ovat kassan kokouksissaan 18.5.2020 ja 19.5.2020 hyväksyneet sopimuksen Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan ja Työttömyyskassa Statian sulautumisesta JATTK-työttömyyskassaan 1.1.2021 lukien.


Edellä mainitut työttömyyskassat ovat työttömyyskassalain (603/84) 55 §:n edellyttämällä tavalla hakeneet Finanssivalvonnan suostumusta sulautumissopimukselle.


Finanssivalvonta kehottaa niitä, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne kirjallisesti 4.8.2020 mennessä Finanssivalvontaan, PL 103, 00101 Helsinki. Hakemusasiakirjat ovat virka-aikana nähtävissä Finanssivalvonnassa, osoite: Snellmaninkatu 6, 1 krs., Helsinki.


Helsingissä 25. päivänä kesäkuuta 2020


Satu Luojola
lakimies