Tiedotearkisto

Vuorotteluvapaajärjestelmä säilyy ennallaan

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 28.11.2011:

Vuorottelukorvauksen taso säilyy ennallaan

Hallitus esittää 28.11.2011, että tasavallan presidentti peruuttaa hallituksen esityksen laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta. Vuorotteluvapaajärjestelmä pysyy siten ennallaan eikä korvaustasoihin ole tulossa muutoksia.

Taustalla on hallituksen lupaus peruuttaa hallitusohjelmassa sovittuihin säästöihin perustunut vuorottelukorvauksen alentamista koskeva lakiesitys, jos työmarkkinakeskusjärjestöjen 13.10.2011 tekemä raamisopimus toteutuu sovitussa muodossa ja on riittävän kattava. Raamisopimus on todettu riittävän kattavaksi valtioneuvoston istunnossa 28.11.2011.