Tiedotearkisto

Työttömyysturvaan kaavaillut muutokset raamisopimuksen synnyttyä

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön tiedote 28.11.2011:

Raamisopimuksen vaikutus työttömyysturvaan

Työmarkkinaosapuolet ovat tänään allekirjoittaneet raamisopimuksen. Hallitus on sitoutunut tukemaan työmarkkinaratkaisua raamisopimuksessa olevien kirjausten muodossa. Työttömyysturvan osalta raamiratkaisun toteutuminen tarkoittanee näin ollen seuraavia muutoksia:

  • Sovitellun päivärahan työaikaraja nousee 80 prosenttiin.
  • Lyhennetty työviikko vakinaistetaan. Tällöin lomautetuille, joiden työaikaa on lyhennetty yhdellä tai useammalla päivällä viikossa, maksetaan työttömyyspäivärahaa menetetyiltä työpäiviltä ilman sovittelua.
  • Vuorottelukorvauksen leikkaukset peruutetaan ja vuorottelukorvaus säilyy entisessä tasossa.
  • Ansiopäivärahan vähimmäismäärä nousee mahdollisen peruspäivärahan korotusosan verran. Ansiopäivärahan tulee tällöin olla vähintään yhtä suuri kuin mahdollisilla lapsikorotuksilla ja korotusosalla korotettu peruspäiväraha.
  • Valtio osallistuu ansiopäivärahan kustannuksiin lomautusajalta vuosina 2012-2013.
  • Lomakorvauksen jaksotus poistuu vuoden 2013 alusta.