Arbetslöshetskassan Statia

Arbetslöshetskassan Statia utbetalar inkomstrelaterad dagpenning och alterneringsersättning till sina medlemmar.

Kassans medlemmar är statens tjänstemän. I kassans byrån betjänar 10 specialister i arbetslöshetsskydd.