Aktuellt

Avvikande öppettider december 2019 – januari 2020

Arbetslöshetskassan Statia är stängd hela dagen 12.11.2019, 28.11.2019, 6.12.2019, 24. - 26.12.2019, 31.12.2019 - 1.1.2020 ja 6.1.2020.

Arbetslöshetskassan Statia är stängd på onsdag den 18 december från klockan 12.

Behandlingstider och utbetalningsdatum

Behandlingstider förlängs och utbetalningsdatum förändras några dagar till följd av helgdagar. Ansökningarna ska behandlas i ankomstordning. Ansökningen kan också fyllas i på nätet eller skickas via fax till kassan (09 278 7217), varvid det kan behandlas tidigare.

Ansökningarna ska behandlas i ankomstordning, men ansökningarna som finns inga arbetsdagar ska behandlas först.

Veckan 49 / 2019

Om ansökan har behandlats senast Betalningsdag
2.12.2019 4.12.2019
3.12.2019 5.12.2019
4.12.2019 9.12.2019
5.12.2019 10.12.2019
Veckan 51 / 2019
Om ansökan har behandlats senast Betalningsdag
16.12.2019 18.12.2019
17.12.2019 19.12.2019
18.12.2019 20.12.2019
19.12.2019 23.12.2019
20.12.2019 27.12.2019
Veckan 52 / 2019
Om ansökan har behandlats senast Betalningsdag
23.12.2019 30.12.2019
27.12.2019 31.12.2019
Veckan 1 / 2020
30.12.2019 2.1.2020
2.1.2020 7.1.2020
3.1.2020 8.1.2020
Veckan 1 / 2020

7.1.2020 9.1.2020
8.1.2020 10.1.2020
9.1.2020 13.1.2020
10.1.2020 14.1.2020