Aktuellt

Kassan får Inkomstregistret information tidigaste i början av 2020

Arbetsgivarna ska ta inkomstregistret i bruk i början av 2019. Arbetslöshetskassorna ska få inkomstregistret information tidigaste i början av 2020. Sökande ska fortfarande själv skicka löneinformation till arbetslöshetskassa.