Aktuellt

Den jämkade arbetslöshetsförmånen ändras från 1.4.2019

Den jämkade arbetslöshetsförmånen bestäms på grundval av den arbetsinkomst som betalats under jämkningsperioden från 1.4.2019

Om du får inkomst av deltidsarbete eller heltidsarbete som varar högst två veckor kan du få jämkad arbetslöshetsförmånen. Hittills har lönen påverkade dagpenningen när arbetet har gjort. Från april 2019 bestäms den jämkade arbetslöshetsförmånen på grundval av den arbetsinkomst som betalats under jämkningsperioden.


Förändring träder i kraft 1.4.2019 och gäller arbetet som görs efter det. Arbetet som har gjort inom 1.1. – 31.3.2019 påverkar som hittills (när det har gjort). Dagpenningen sjunker därmed under den period då du får lön och inte redan under den då du arbetar. Förändringen gäller inte arbetssökande under en förkortad arbetsvecka.


Den samma lön påverkar inte två gången. Om lönen som du fick i april har redan påverkade dagpenning i mars, kommer den inte ännu påverkar i april.