Aktuellt

Inloggning i eKommunikation har ändrats 18.6.2019

Arbetslöshetskassan Statia införde i sin elektroniska kommunikationstjänst eKommunikation stark identifiering genom tjänsten Suomi.fi. Inloggning med användarkod och lösenord har tagits ur bruk 18.6.2019 och i eKommunikation loggar man i fortsättningen in med egna nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Inloggningslänken finns fortfarande på kassans hemsidor. Du kan emellertid använda vår elektroniska ärendehanteringstjänst också genom tjänsten Suomi.fi.

Det är enkelt och säkert att använda Suomi.fi-identifikation. Dina identifikationsuppgifter skickas genom en skyddad förbindelse och tjänsten behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Mer information om identifiering får du genom webbplatsen Suomi.fi.