Aktuellt

Meddelandet till medlemmar som hör Arbetslöshetskassan Statia via Fackförbundet Pro

Löntagarorganisationen Pardia och Fackförbundet Pro gick i samman 1.1.2019. Det avtalades att överföring av medlemskapet i arbetslöshetskassan blir till en senare tidpunkt. Fackförbundet Pros styrelse har 6.6.2019 fattat beslut om att överföra medlemmarnas försäkring under arbetslöshetstid till Arbetslöshetskassan Pro från och med 1.1.2020.

Mer information kan du läsa här.