Aktuellt

Betalningsschema för alterneringsersättning 2020

Alterneringsersättningarna betalas ut i efterskott en gång per kalendermånad enligt följande:

Period Utbetalningsdag
1. - 31.12.2019 7.1.2020
1. - 31.1.2020 5.2.2020
1. - 28.2.2020 4.3.2020
1. - 31.3.2020 7.4.2020
1. - 30.4.2020 6.5.2020
1. - 31.5.2020 5.6.2020
1. - 30.6.2020 7.7.2020
1. - 31.7.2020 5.8.2020
1. - 31.8.2020 4.9.2020
1. - 30.9.2020 6.10.2020
1. - 31.10.2020 6.11.2020
1. - 30.11.2020 4.12.2020
1. - 31.12.2020 7.1.2021

Alternäringsersättnings första betalningsperiod kan vara kortare, om man inte har varit i alternäringsledighet början av kalendermånad, och då kan den första utbetalningsdag förändras.

Utbetalningsdag kan förändras om arbetslöshetskassan inte har alla bilagor som behöver.