Aktuellt

FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGEN OCH SKATTEKORT 2020

Arbetslöshetskassan får huvudsakligen förskottsinnehållningsprocent direkt från skatteförvaltningen. På inkomstrelaterad dagpenning som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för ska förskottsinnehållningen verkställas enligt de förskottsinnehållningssatser som fastställts för lön, dock enligt minst 25 procent, om inte den skattskyldige lägger fram ett ändringsskattekort som gäller för förmånen. Om du vill förändra förskottsinnehållningen, ber ändringsskattekort för förmån från skattemyndigheten, som kan skicka det till oss elektroniskt.
OBS! Om du bor på Åland ska du alltid skicka skattekort.