Aktuellt

Information om ett intentionsavtal om att slå ihop arbetslöshetskassorna

JATTK-arbetslöshetskassan, Arbetslöshetskassan Statia och Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa meddelar

JATTK-arbetslöshetskassan, Arbetslöshetskassan Statia och Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa har gjort upp ett intentionsavtal om att slå ihop arbetslöshetskassorna. Strävan är att förbättra arbetslöshetskassornas kostnadseffektivitet och soliditet, då den sammanslagna kassan har ännu bättre möjligheter att svara på arbetslöshetskassaplikterna och -utmaningarna som 2020-talet för med sig samtidigt som dess tjänster och verksamhet utvecklas. I den sammanslagna kassan skulle efter sammanslagningen finnas ungefär 110 000 medlemmar.

Om sammanslagningsbeslutet bekräftas i JATTK-arbetslöshetskassans, Arbetslöshetskassan Statias och Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassas högsta beslutande organ under året 2020 betjänar den nya sammanslagna arbetslöshetskassan sina medlemmar från och med 1.1.2021. Kassornas sammanslagningsgrupp besluter om ett nytt namn under våren 2020.

Sammanslagningen förutsätter inga åtgärder från kassornas medlemmars sida och det uppstår inga förändringar i deras insamlade arbetslöshetsskydd eller utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.