Aktuellt

Tillfälliga ändringar i arbetslöshetsskyddet under tiden 16.3-6.7.2020

Självrisktid

De fem självriskdagarna inom arbetslöshetsskyddet avskaffas. Det här betyder att arbetslöshetsförmånen betalas ut redan från den första dagen som arbetslös eller permitterad. Ändringen gäller alla som får arbetslöshetsförmån, alltså de som får inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

Arbetsvillkor

Arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning förkortas från 26 veckor till 13 veckor, det vill säga tre månader. Arbetsvillkoret för företagares familjemedlemmar förkortas från ett år till ett halvt år.

Maximala utbetalningstiden

Mellan den 16 mars och den 30 juni förbrukar inte arbetslöshetsdagpenningen maximitiden för dem som är permitterade.


Lagändringen träder i kraft 15.4.2020 och ändringarna som den medför tillämpas retroaktivt från och med 16.3.2020.Undantagsbestämmelserna upphör att gälla 6.7.2020.