Aktuellt

MÖTESKALLELSE

Arbetslöshetskassan Statias ordinarie fullmäktigemöte 18.5.2020


Arbetslöshetskassan Statias ordinarie fullmäktigemöte hålls som ett Teams-möte med dataförbindelse måndagen den 18 maj 2020 fr.o.m. kl. 14. En separat möteskallelse kommer att skickas till de representanter som ombudsdistriktet valt ut.


Under mötet behandlas de ärenden som nämns i 12 § i kassans regler samt fusionen av Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa JYTK och Arbetslöshetskassan Statia med JATTK-arbetslöshetskassan.


De dokument som ska behandlas vid mötet kommer att förevisas för kassans medlemmar på kassans kontor under två veckors tid 4.5–18.5.2020 från kl. 10 till 13. Kassans kontor finns på adressen Banmästargatan 11, 7:e vån., HELSINGFORS.

Förevisade dokument:
• dokument gällande kassans bokslut från år 2019
• styrelsens redogörelse för fusionen
• revisorernas utlåtande
• fusionsavtalet
• Arbetslöshetskassan Statias samt JATTK-arbetslöshetskassans stadgar och ändringsförslaget gällande dem

ARBETSLÖSHETSKASSAN STATIA
STYRELSEN