Förbund

När du hör till Arbetslöshetskassan Statia via förbund, skicka den första ansökningen till din egen organisation. Deras ombudsmän kontrollerar anslutningsdatum och betalat medlemsavgifter innan ansökningen skickas till kassans byrå för behandling och utbetalning.

Du hittar ditt förbunds ombudsman i följande tabell och kontaktuppgifter finns under tabellen. Du kan fråga om medlemsavgifter från ombudsmannen (belopp, betalningsorsak, medlemsavgiftbefrielse).

Löntagarorganisationen Pardia har anslutat sig till Fackförbundet Pro fr.o.m. 1.1.2019.

Kontaktuppgifter 

Fackförbundet Pro

Bottenhavsgränden 1A,
PB 183
00181 Helsingfors
Telefon 09 1727 3440
Fax 09 1727 3330
Betjäning vardagar 9–15

www.proliitto.fi

Landförsvarets Personalförbund MPHL

Banmästargatan 11, 00520 Helsingfors
Pirjo Niemikäinen tel. 09 2290 2112

fax 09 2290 2115
förnamn.efternamn(at)mphl.fi
www.mphl.fi

Finlands Polisorganisationers Förbund SPJL

Stationskarlsgatan 2, 00520 Helsingfors
Asta Jakobsson tel. 09 3484 2426

förnamn.efternamn(at)spjl.fi
www.spjl.fi

Tjänstemän vid Ålands landskapsförvaltning TÅLC

Ålands landskapsregering
PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN

Regina Stenroos tel. 018 25 483
regina.stenroos(at)regeringen.ax

Ålands fackskollärare rf

daja.rothberg(at)gmail.com


 

Uppdaterad 13.3.2019

Utrikesförvaltningens tjänstemannaförening UHVY rf

ry.Uhvy(at)formin.fi