När din arbetslöshet avbryts eller upphör

Omständigheter när arbetslösheten avbryts eller upphör är ofta till exempel följande situationer:

  • när man går i pension
  • när man mottager heltidsarbete som pågår över två veckor
  • när man har företagsverksamhet som huvudsyssla
  • när man insjuknar
  • när man deltar i rehabilitering
  • när man gör heltidsstudier
  • vanligen när man flyttar utomlands
  • när man inte har varit arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån
  • i några situationer när man reser utomlands

Arbetslösheten avbryts eller upphör i allmänhet inte till exempel för deltidsarbete, för heltidsarbete som pågår högst två veckor eller för företagsverksamhet som bisyssla.

Om din arbetslöshet avbryts eller upphör, kan du skicka den sista ansökan om inkomstrelaterad dagpenning tidigast på den sista arbetslöshetsdagen. Om din arbetslöshet avbryts för en kort tid (till exempel när man insjuknar för kortare tid än 10 dagar), ansökan om inkomstrelaterad dagpenning ska lämnas in som vanligt, för fyra veckor eller för en kalendermånad. Fyll i utredningar för varje dag från måndag till söndag och kom ihåg att fylla den rätta utredningen: I ARBETE, PÅ UTBILDNING, SJUK osv.

Kom ihåg att meddela om alla ändringar till arbetslöshetskassan och till arbets- och näringsbyrån.

Ytterligare information