Till arbetsgivarna

 

Anvisningar för ifyllande av löneintyg

Blanketter 

Löneintyg och alterneringsavtal finns på webbsidan Blanketter.

Arbetslöshetskassan har rätt att erhålla uppgifter.

 

Uppdaterad 13.1.2016